Crystal Quartz

Crystal Quartz Ο Ανώτερος όλων των λίθων. Λαμβάνει και πολλαπλασιάζει κάθε μορφή ενέργειας για θεραπεία, κάθαρση, ενεργοποίηση. Ελκύει τις δυνάμεις του Φωτός, εξαγνίζει την αρνητική ενέργεια. Εξισορροπεί την ενέργεια του σώματος, λύνει το ενεργειακό μπλοκάρισμα, Ανοίγει την επικοινωνία με τον Ανώτερο εαυτό μας. Προστατεύει σε όλα τα επίπεδα, φέρνει αναζωογόνηση, αρμονία, θάρρος, δύναμη, σοφία. Καθαρίζει τη σκέψη και την καθοδηγεί στην αναγνώριση της αιτίας. Ύψιστος βοηθός στο διαλογισμό.

Showing all 9 results

 • Βραχιόλι προστασίας με αμαζονίτη και χαλαζία

  Mare, amazonite and crystal quartz bracelet for the evil eye protection

  21.90

  Energy bracelet with Amazonite and Crystal Quartz for good luck and protection from the evil eye

 • Make your Wish True Bracelet with Citrine, Aventurine and Carnelian

  Make your Wish True Bracelet with Carnelian, Aventurine and Citrine

  19.00

  To make your wish come true. To give you motivation, luck and optimism. To open the doors to your success.

  CARNELIAN: Ο λίθος του πάθους. “Σπάει το καβούκι μας”, ενεργοποιεί τα συναισθήματά μας, τονώνει τη σεξουαλική ενέργεια, μας χαρίζει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα. Ανοίγει την καρδιά μας στη χαρά και μας φέρνει θετική σκέψη. Μας ενθαρρύνει να αποκαλύψουμε τα ταλέντα μας, να κυνηγήσουμε τους στόχους και τις βαθύτερες επιθυμίες μας.

  AVENTURINE: The Stone of Success. It encourages creativity, perception and fantasy. It promotes personal evolution and career. It looses anxiety and fears by striking them towards their root. It helps us hunt and concur our goals without losing our balances. It brings wealth, abundance and good luck.

  CITRINE: The Stone of Light. It carries the Sun’s warmth, it lightens the darkest spots of the mind, it persecutes fear and it brings hope, desire for life and optimism. It radiates healing positive energy and exterminates negativity. It attracts wealth and well being. It brings good luck, career success and abundance in business and trade.


  PUT IT ON: To always carry with you a personal Talisman of encouragement and achievement

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

 • Blue Light Bracelet with Blue Agate and Crystal Quartz

  Blue Light Bracelet with Blue Agate and Crystal Quartz

  15.00

  To attract admiration and flattering comments. To be in the right place at the right time. Keeps away the evil eye and cleans your aura from negative energy.

  BLUE AGATE: The Stone of Calmness. It gives us power and courage to discover and accept the truth. It assists the expression of thought and feelings. It fights anger, it absorbs intensity from external space as well as from the disturbed spirit and it gives us the ability to accept and forgive. It bears balance and harmony, creates faithfulness in relationships and in marriage, it attracts loyal friends.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.


  PUT IT ON: Every day in all circumstances

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

 • Angel Pouch with Crystal Quartz

  Angel Pouch with Crystal Quartz

  15.00

  HARMONY & WISDOM

  The Healer Angel. To be in Harmony with yourself and the world around you. To be surrounded by Light.

  THE ANGEL: Kneeling, with their face looking down, they pray and create bridges to the Spiritual World.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.


  PUT IT ONPlace it in your favorite room at home or at work, or put it in your bag so that you can always carry it with you.

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

 • Lovelight Bracelet with Crystal Quartz, Pink Quartz, Fossil, Moonstone, White Coral

  Lovelight Bracelet with Crystal Quartz, Pink Quartz, Fossil, Moonstone, White Coral

  29.00

  To love and be loved in return deeply and passionately. To have quick response and realization of your wishes when you ask.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.

  MOONSTONE: The Stone of Desires, intuition and mental balance. It is connected to the Moon, it reflects its light and broadcasts female energy. It balances emotion, appeases exaltation, calms down and offers understanding. It keeps contact with our sentimental world alive. It broadens mind and intuition; it increases mental abilities and oracular powers. It brings clarity and prophetic dreams. It invites love. When the moon is full, it attracts people of the opposite sex. It reunites lovers who have broken up.It supports fecundity. It helps in pregnancy and in labor.. Supports fecundity. It helps in pregnancy and in labor.

  PINK QUARTZ: The Stone of Love. It points at the way and opens the heart to experience and accept love. The deep, ingenuous, non-negotiable type of love in every form. The love between partners, the parental love, the fraternal love as well as love towards the parents, the world and others but also towards our own self. It offers treatment and shelter to hurt feelings, it helps the ability to forgive and accept. It supports the erotic and sexual matching and assists in insemination.

  CORAL: Α powerful Τalisman, used for centuries to keep away evil. It is believed to be ideal for the protection of children and young ladies. Ιt absorbs negativity, improves life and brings calmness. It relaxes the nerves and loosens tension. Coral drives away depression and leads to mental balance. It brings luck and happiness.

  FOSSIL: A stone of ancient wisdom and knowledge, creates a strong foundation to support all business plans and bring success as a result. Provides all types of relation-ships with stability and helps in taking dispassionate decisions.


  PUT IT ON: To love and to be loved without limits.

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

 • Beautiful Silver Earrings with Smoky Quartz, Crystal Quartz, Citrine

  Beautiful Silver Earrings with Smoky Quartz, Citrine, Crystal Quartz   

  25.00

  To experience beautiful moments and enjoy every single day.

  CITRINE: The Stone of Light. It carries the Sun’s warmth, it lightens the darkest spots of the mind, it persecutes fear and it brings hope, desire for life and optimism. It radiates healing positive energy and exterminates negativity. It attracts wealth and well being. It brings good luck, career success and abundance in business and trade.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.

  SMOKY QUARTZ: The Guardian Stone. It constitutes a strong shield in both spiritual and mental level. Being a partner in internal quest, it creates a bridge between sky and earth; it is help in coming out from darkness to light. It breaks the negative barriers, dissolves negative feelings, and offers an aid in coming over depression and phobias. Gives away hope and peace and at the end of the journey, joy and pride.


  PUT IT ON: To start your day with joy and optimism.

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

 • Purify Bracelet with Crystal Quartz

  Purify Bracelet with Crystal Quartz

  16.00

  To purify and clean the aura from negative energy. To bring harmony and make you feel reborn. To keep away all harmful elements or feelings.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.


  PUT IT ON: For positivity and harmony.

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

 • The Locket - Silver Pendant with Gemstones

  The Locket – Silver Pendant with Gemstones

  99.00

  A personal talisman that carries your favorite stone. This way, you can always have it with you. You may open the talisman to keep the stone in your hands or recharge it, or even change it when you need the power of another stone. 

  AMETHYST: A Spiritual Stone, partner in meditation. It brings clarity of mind, calms down confusion, sadness and fear. Since the ancient times it is thought to protect its owner from darkness. It fights various types of addictions and especially alcoholism. It aids in transitional phases in addition to periods of fighting physical or emotional addiction. It persecutes insomnia and nightmares and brings beautiful dreams. It calms the nervous system and secures internal peace. It empowers faith in love affairs and consolidates friendships. It attracts the affections of the opposite sex and invites true love for the wearer.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.

  PINK QUARTZ: The Stone of Love. It points at the way and opens the heart to experience and accept love. The deep, ingenuous, non-negotiable type of love in every form. The love between partners, the parental love, the fraternal love as well as love towards the parents, the world and others but also towards our own self. It offers treatment and shelter to hurt feelings, it helps the ability to forgive and accept. It supports the erotic and sexual matching and assists in insemination.

  CITRINE: The Stone of Light. It carries the Sun’s warmth, it lightens the darkest spots of the mind, it persecutes fear and it brings hope, desire for life and optimism. It radiates healing positive energy and exterminates negativity. It attracts wealth and well being. It brings good luck, career success and abundance in business and trade.


  PUT IT ON: To always carry with you your favorite gemstone.

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about, a luxurious jewel to carry the suitable gemstone for any case.

 • The power of 3 - PROTECTION, BALANCE, PEACE OF MIND - Crystal Quartz, Smoky Quartz, Amethyst Bracelet

  The power of 3 – PROTECTION, BALANCE, PEACE OF MIND with Crystal Quartz, Smoky Quartz, Amethyst Bracelet

  15.00

  A special gift for Protection, Balance and Peace of mind.

  CRYSTAL QUARTZ: Superior above all the Stones. It receives and multiplies every form of energy for healing, purification and activation. It attracts the powers of Light and it purifies negative energy. It balances body energy, dissolves energy, opens the communication with our superior self. It protects in all levels, it brings refreshment, harmony, courage, power and wisdom. It clears up thought and it drives it to the identification of the cause. Superior assistant in meditation.

  AMETHYST: A Spiritual Stone, partner in meditation. It brings clarity of mind, calms down confusion, sadness and fear. Since the ancient times it is thought to protect its owner from darkness. It fights various types of addictions and especially alcoholism. It aids in transitional phases in addition to periods of fighting physical or emotional addiction. It persecutes insomnia and nightmares and brings beautiful dreams. It calms the nervous system and secures internal peace. It empowers faith in love affairs and consolidates friendships. It attracts the affections of the opposite sex and invites true love for the wearer.

  SMOKY QUARTZ: The Guardian Stone. It constitutes a strong shield in both spiritual and mental level. Being a partner in internal quest, it creates a bridge between sky and earth; it is help in coming out from darkness to light. It breaks the negative barriers, dissolves negative feelings, and offers an aid in coming over depression and phobias. Gives away hope and peace and at the end of the journey, joy and pride.


  PUT IT ON: Every day in all circumstances.

  OFFER IT AS A GIFT: To someone you care about.

   

   

   

Showing all 9 results